Historie CryptoParty: Party ve stylu 1984

Protože všechno zní lépe, když se slíbí, že tam bude pivo.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) 1984 je román, ne letopočet. Máš kliku, že ta narážka funguje i tak.

A CryptoParty History: Party Like It's 1984

Because everything sounds better when someone promises there'll be beer.

Co je CryptoParty?

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

What is CryptoParty?

Jde o tématické večírky s počítači, elektronickými zařízeními a touhou naučit se používat základní šifrovací programy a poznat hlavní principy jejich fungování. Vstup na CryptoParty je zdarma, jsou volně přístupné veřejnosti a bez komerčních vazeb.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

Interested parties with computers, devices, and the willingness to learn how to use the most basic crypto programs and the fundamental concepts of their operation! CryptoParties are free to attend, public and commercially non-aligned.

CryptoParty je decentralizovaná globální iniciativa, která se snaží veřejnosti představit základní kryptografické nástroje – například anonymizační síť Tor, asymetrickou kryptografii (PGP/GPG) a OTR (Off-the-record messaging).

Hodnocení překladu
Libor Spacek(Vynikající) kryptografické = šifrovací ?

CryptoParty is a decentralized, global initiative to introduce basic cryptography tools - such as the Tor anonymity network, public key encryption (PGP/GPG), and OTR (Off The Record messaging) - to the general public.

Samotná myšlenka CryptoParty se zrodila 22. srpna 2012 z běžné konverzace na Twitteru mezi informační aktivistkou vystupující pod jménem Asher Wolf a počítačovými experty v oblasti bezpečnosti, v důsledku Australian Cybercrime Legislation Amendment Bill 2011 (australský pozměňovací návrh zákona o kyberbezpečnosti – pozn. překl.).

Hodnocení překladu
Petr Kopac(Vynikající)

The CryptoParty idea was conceived on August 22nd 2012 as the result of a casual Twitter conversation between information activist and Twitter identity Asher Wolf and computer security experts in the wake of the Australian Cybercrime Legislation Amendment Bill 2011.

„Toto kutilské samoorganizované hnutí okamžitě získalo virální popularitu a během několika hodin byl zorganizován tucet autonomních CryptoParty ve městech napříč Austrálií, Spojenými státy, Velkou Británii a Německem.“

Hodnocení překladu
Libor Spacek(Vynikající)

"The DIY, self-organizing movement immediately went viral, with a dozen autonomous CryptoParties being organized within hours in cities throughout Australia, the US, the UK, and Germany."

V současnosti již proběhlo šestnáct CryptoParty v mnoha zemích po celém světě a další se plánují. V Austrálii po čtyřech CryptoParty prudce vzrostlo používání Toru a CryptoParty v Londýně se musela přesunout z London Hackspace na Google Campus, aby bylo místo pro všechny dychtivé účastníky (125 návštěvníků se vstupenkou a 40 lidí na pořadníku). Stejně tak CryptoParty Melbourne zjistila, že zájem převyšuje kapacitu sálu – původně se plánovalo pro přibližně třicet účastníků a dorazilo přes 70 lidí.

Hodnocení překladu
Libor Spacek(Vynikající)

Currently sixteen CryptoParties have been held in a dozen different countries worldwide, and many more are planned. Tor usage in Australia has spiked after four CryptoParties, and the London CryptoParty had to be moved from London Hackspace to the Google Campus to accommodate the large number of eager participants, with 125 ticketed guests and 40 people on the waiting list. Similarly, CryptoParty Melbourne found interest outstripped venue capacity - originally planned for approximately 30 participants - over 70 people turned up.

Podporu CryptoParty již vyjádřili Electronic Frontier Foundation, AnonyOps, whistleblower z NSA Thomas Drake, bývalá redaktorka serveru Wikileaks Central Heather Marshová a reportér magazínu Wired, Quinn Norton. Eric Hughes, autor dvacet let starého díla „A Cypherpunk's Manifesto“, přednesl řeč na první CryptoParty v Amsterdamu. A to je teprve začátek.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

CryptoParty has received messages of support from the Electronic Frontier Foundation, AnonyOps, NSA whistleblower Thomas Drake, former Wikileaks Central editor Heather Marsh, and Wired reporter Quinn Norton. Eric Hughes, the author of A Cypherpunk's Manifesto twenty years ago, delivered a keynote address at Amsterdam's first CryptoParty. And we're just getting started.

encs/cph/a-cryptoparty-history-party-like-its-1984.txt · Poslední úprava: 2013/07/29 09:06 autor: Georgius
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki