O TÉTO KNIZE

V1.0

Příručka CryptoParty se zrodila po návrhu Marty Peirano a Adama Hydea po první CryptoParty v Berlíně uspořádané 29. srpna 2012. Julian Oliver a Danja Vasiliev, spolupořadatelé berlínské CryptoParty spolu s Martou, byli velmi nadšeni myšlenkou, potřeby praktické příručky s jednoduchým přístupem používaným na následujících stránkách Ke spolupráci pak byla také přizvána Asher Wolf, zakladatelka hnutí CryptoParty, a projekt byl na světě.

Hodnocení překladu
next_ghost(Chybný překlad) Překlad předposlední věty vůbec nedává smysl. Zbytek OK.

About this book

V1.0

The CryptoParty Handbook was born from a suggestion by Marta Peirano and Adam Hyde after the first Berlin CryptoParty, held on the 29th of August, 2012. Julian Oliver and Danja Vasiliev, co-organisers of the Berlin CryptoParty along with Marta were very enthusiastic about the idea, seeing a need for a practical working book with a low entry-barrier to use in subsequent parties. Asher Wolf, originator of the Crypto Party movement, was then invited to run along and the project was born.

První koncept (v1.0) byl sepsán v prvních 3 dnech v říjnu 2012 ve studiu Weise7 v Berlíně, v obklíčení dobrého jídla a malého oceánu kávy. Systém BookSprint byl použit s otevřeným projektem založeným na nakladatelském a knižním autorském systému BookType (http://www.sourcefabric.org/en/booktype/)

Hodnocení překladu
next_ghost(Chybný překlad) V první větě by místo "v prvních 3 dnech v říjnu" mělo být "během prvních tří dnů října" a konec věty je přehnaně doslovný. Poslední věta vůbec nedává smysl.

The 1st draft (v1.0) was written in the first 3 days of October 2012 at Studio Weise7, Berlin, surrounded by fine food and a small ocean of coffee. The BookSprint System was used, in conjunction with the open source browser-based publishing and book authoring system BookType (http://www.sourcefabric.org/en/booktype/).

Do projektu bylo zapojeno asi 20 lidí, někteří více než jiní, někteří místní a někteří z daleka. Výsledek byl vydán před půlnocí 3.října, SEČ.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK, ale za předposlední tečkou by měla být mezera a před SEČ by asi neměla být čárka.

Approximately 20 people were involved in its creation, some more than others, some local and some far. It was released by midnight October the 3rd, GMT+1.

Jádro týmu: Adam Hyde (facilitátor), Marta Peirano, Julian Oliver, Danja Vasiliev, Asher Wolf, Jan Gerber, Malte Dik, Brian Newbold, Brendan Howell, AT, Carola Hesse, Chris Pinchen. Přebal knihy (ilustrace) podle Emile Denichaud.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) Tady "core team" znamená spíše "hlavní/centrální tým". "Facilitator" se dá přeložit líp, tady je podrobné vysvětlení toho pojmu: http://v2.nl/archive/articles/interview-with-adam-hyde Poslední věta od začátku závorky potřebuje předělat.

Core Team: Adam Hyde (facilitator), Marta Peirano, Julian Oliver, Danja Vasiliev, Asher Wolf, Jan Gerber, Malte Dik, Brian Newbold, Brendan Howell, AT, Carola Hesse, Chris Pinchen. Cover art (illustrations to come) by Emile Denichaud.

V1.1

This a bugfix and merge release, attempting to consolidate different efforts and exporting to e-pub formats (as promised) before the Handbook finally leaves BookType and continues on in GitHub (http://github.com).

Enthusiasm around the book resulted in a need for revision-control and merging and so 'yuvadm' went through the entire BookType version and imported it into GitHub (https://github.com/cryptoparty/handbook).

While GitHub is a closed source platform for code repositories and revision control, it has a large community of users and powerful tools, including in-browser text editing. Many changes were made to the GitHub version ('pettter', Daniel Kinsman, qbi, Jens Kubieziel et al) at the same time changes were made to the BookType (and then http://booki.cc/cryptoparty-handbook/) version. This release is an attempt to merge these disparate edits and marks the last release before it is all imported into GitHub for continued development. The work is ongoing, including coming up with an equivalent to the exporter(s) that BookType has, to e-pub and ODT formats.

Pomozte nám zlepšit tuto knihu

Pokud naleznete oblasti, které potřebují vylepšit, nebo jednoduše narazíte na překlep, vytvořte si účet na GitHubu a začněte upravovat zde:

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

Help us improve this book

If you see areas that need improvement or simply come across a typo, create a GitHub account and get editing here:

https://github.com/cryptoparty/handbook

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Snadné...

https://github.com/cryptoparty/handbook

CryptoParty HandBook Credits

Adam Hyde
Marta Peirano
Asher Wolf
Julian Oliver
Danja Vasiliev
Malte Dik
Jan Gerber
Brian Newbold
Brendan Howell
Teresa Dillon
AT
Carola Hesse
Chris Pinchen
'LiamO'
'l3lackEyedAngels'
'Story89'
Travis Tueffel
'yuvadm'
'schnuffus'
'qbi'
'pettter'
Jens Kubieziel
Daniel Kinsman
'Stooj'
'jmorahan'
'Punkbob'

Cover Image
Emile Denichaud

Other material included:

https://www.flossmanuals.net/bypassing-censorship

The manuals used in the second half of this book borrow from 2 books sprinted by FLOSS Manuals :

„How to Bypass Internet Censorship“ 2008 & 2010
Adam Hyde (Facilitator), Alice Miller, Edward Cherlin, Freerk Ohling, Janet Swisher, Niels Elgaard Larsen, Sam Tennyson, Seth Schoen, Tomas Krag, Tom Boyle, Nart Villeneuve, Ronald Deibert, Zorrino Zorrinno, Austin Martin, Ben Weissmann, Ariel Viera, Niels Elgaard Larsen, Steven Murdoch, Ross Anderson, helen varley jamieson, Roberto Rastapopoulos, Karen Reilly, Erinn Clark, Samuel L. Tennyson, A Ravi

„Basic Internet Security“ 2011
Adam Hyde (Facilitator), Jan Gerber, Dan Hassan, Erik Stein, Sacha van Geffen, Mart van Santen, Lonneke van der Velden, Emile den Tex and Douwe Schmidt

Všechny kapitoly © náleží přispěvatelům, pokud není uvedeno jinak.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Perfektní

All chapters © the contributors unless otherwise noted below.

encs/cph/about-this-book.txt · Poslední úprava: 2013/04/09 03:54 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki