Používání Firefoxu na Ubuntu

Firefox je na Ubuntu defaultně předinstalován. Pro otevření prohlížeče klikněte na ikonku Firefox, která se nachází na postraním panelu:

Accessing Firefox on Ubuntu

Firefox is already installed on Ubuntu by default. To open it, click on the Unity side bar where you see the Firefox icon:

Firefox se spustí a zobrazí se uvítací stránka

Firefox starts and a welcome window opens:

firefox-ubuntuopened_1-en.jpg

encs/cph/accessing-firefox-on-ubuntu.txt · Poslední úprava: 2015/05/22 08:48 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki