Anonymní e-mail

Každý datový paket cestující Internetem obsahuje informace o odesílateli a příjemci. To platí jak pro e-mail, tak pro každou jinou internetovou komunikaci. Je několik možných způsobů pro omezení možnosti identifikace ovšem žádný ji nezaručí úplně.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) Návrh na poslední větu: "Množství identifikačních informací lze snížit několika způsoby, ale žádný je neodstraní úplně." Zbytek OK.

Anonymous Email

Every data packet travelling through the Internet contains information about its sender and its recipient. This applies to email as well as any other network communication. There are several ways to reduce identifying information but no way to remove it completely.

Téma anonymních emailů se často objevuje v médiích, naposledy v případě okolo rezignace ředitele CIA Davida Petruse. Vše o případu si můžete najít pomocí svého oblíbeného vyhledávače, ale krátká verze je taková, že Petreus a jeho milenka používali složku s koncepty na svém Gmailovém účtu k tomu, aby si tam navzájem nechávali zprávy.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) V první větě by se místo "případě" hodilo spíš "kauze" a v příjmení je překlep (i v originále, správně je "Petraeus"). Zbytek OK.

The issue of anonymous email has been in the media often, most recently in the case surrounding the resignation of the Director of the CIA, David Petreus. You can find out all about the case by using your favourite search engine, but the quick version is that Petreus and his lover were using the draft folder of a Gmail account to leave each other messages.

Electronic Frontier Foundation informovala že,

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

The Electronic Frontier Foundation reports that,

„Podle zpráv z tisku, Broadwellová a Petraeus používali ke vzájemné komunikaci pseudonymní webmailové účty. To byl rozvážný krok, který byl ovšem k ničemu jakmile vláda prozkoumala logy Googlu, aby zjistila IP adresu, ze které se Broadwellová přihlašovala ke svému pseudonymnímu účtu a porovnala ji s ne-pseudonymními účty, ke kterým bylo přistupováno ze stejné IP adresy. Podle současného práva Spojených států nepožívají tyto informace odpovídající ochrany a poskytovatel webmailové služby je mohl předat FBI dokonce i bez soudního příkazu.

Protože poskytovatelé webmailu jako je Google uchovávají velice rozsáhlé záznamy, ochrana vašeho pseudonymního webmailu proti tomuto typu deanonymizačního útoku vyžaduje promyšlenost a disciplínu (https://www.eff.org/deeplinks/2012/11/tutorial-how-create-anonymous-email-accounts)

Existuje také názor, podle kterého tyto zprávy, vzhledem k tomu, že byly uloženy ve složce s koncepty, nikoli však skutečně poslány, nepodléhají právní úpravě emailové komunikace. Ve stejném článku poskytla EFF i návod k používání Anonymních Emailových účtů prostřednictvím Toru a Hushmailu, který osvětluje tuto problematiku. (https://www.eff.org/deeplinks/2012/11/when-will-our-email-betray-us-email-privacy-primer-light-petraeus-saga)

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat, Neúplný) Ve druhé větě chybí čárky za "ničemu" a "účtu". Poslední věta prvního odstavce by měla znít "Podle ... zákonů ... nepodléhají ... dostatečné ochraně a FBI by je mohla od ... získat..." První odkaz vede na citovaný článek, není jeho součástí (oddělit do samostatného odstavce). Kolem citace chybí formátování a na konci uvozovka. Zbytek OK.
„According to press reports, Broadwell and Petraeus used pseudonymous webmail accounts to talk to each other. That was a prudent first step, but it was ineffectual once the government examined Google's logs to find the IP address that Broadwell was using to log into her pseudonymous account, and then checked to see what other, non-pseudonymous accounts had been used from the same IP address. Under current US law, much of this information receives inadequate protection, and could be obtained from a webmail provider by the FBI without even requiring a warrant.
Because webmail providers like Google choose to keep extremely extensive logs, protecting your pseudonymous webmail against this kind of de-anonymization attack requires forethought and discipline.“

It has also been suggested that due to these messages being stored in the draft folder, but not actually sent, that they were not subject to legislation covering email communication. In the same post the EFF provide a tutorial on Anonymous Email Accounts using Tor and Hushmail, explaining the issues therein. (https://www.eff.org/deeplinks/2012/11/when-will-our-email-betray-us-email-privacy-primer-light-petraeus-saga)

Sending From Throw-away Email Accounts

One option is to use a throw-away email account. This is an account set up at a service like Gmail or Hotmail, used once or twice for anonymous exchange. When signing up for the account, you will need to provide fake information about your name and location. After using the account for a short amount of time, say 24 hours, you should never log in again. If you need to communicate further, then create a new account.

It is very important to keep in mind that these services keep logs of the IP addresses of those using them. If you are sending highly sensitive information, you will need to combine a throw away email account with Tor in order keep your IP address hidden.

If you are not expecting a reply, then an anonymous remailer like AnonEmail or Silentsender may be a useful solution. A remailer is a server that receives messages with instructions on where to send the data and acts as a relay, forwarding it from a generic address without revealing the identity of the original sender. This works best when combined with an email provider like Hushmail or RiseUp who are specially set up for secure email connections.

Both of these methods are useful, but only if you always remember that the intermediary himself knows where the original message came from and can read the messages as they come in. Despite their claims to protect your identity, these services often have user agreements that indicate their right „to disclose to third parties certain registration data about you“ or they are suspected to be compromised by secret services. The only way to safely use this technique is to not trust these services at all, and apply extra security measures: send via Tor using a throw-away email address.

If you only need to receive email, services like Mailinator and MintEmail give you an email address that destroys itself after a few hours. When signing up for any account, you should provide fake information about your name and location and protect yourself by using Tor.

Be Careful about what you say!

The content of your message can give away your identity. If you mention details about your life, your geography, social relations or personal appearance, people may be able to determine who is sending the message. Even word choice and style of writing can be used to guess who might be behind anonymous emails.

You should not use the same user name for different accounts or use a name that you are already linked to like a childhood nickname or a favourite book character. You should never use your secret email for normal personal communication. If someone knows your secrets, do not communicate with that person using this email address. If your life depends on it, change your secret email address often as well as between providers.

Finally, once you have your whole your email set up to protect your identity, vanity is your worst enemy. You need to avoid being distinct. Don't try to be clever, flamboyant or unique. Even the way you break your paragraphs is valuable data for identification, especially these days when every school essay and blog post you have written is available in the Internet. Powerful organizations can actually use these texts to build up a database that can „fingerprint“ writing.

encs/cph/anonymous-email.txt · Poslední úprava: 2013/03/24 18:20 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki