Instalace TrueCrypt

TrueCrypt může být nainstalován na platformách Windows, Linux nebo Mac OSX. Instalační soubory jsou dostupné zde: http://www.truecrypt.org/downloads

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

Installing TrueCrypt

TrueCrypt can be installed on Windows, Linux, or Mac OSX. The installation files are available here: http://www.truecrypt.org/downloads

Následující kapitoly ukazují kompletní návod, jak na váš počítač nainstalovat TrueCrypt v každém z těchto operačních systémů, počínaje Ubuntu.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Perfektní

The following gives complete detail on how to install TrueCrypt on your computer for each of these Operating Systems, starting with Ubuntu.

Instalace na Ubuntu

TrueCrypt není dostupný ve standartním repozitáři Ubuntu. To znamená, že při instalaci nebudete moci použít Ubuntu Software Center nebo apt-get (příkaz pro nainstalování sofware na Ubuntu) pro instalaci. Místo toho musíte nejdříve navštívit stránky TrueCrypt (http://www.truecrypt.org/downloads) a zde stáhnout instalační balík.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) Ve druhé větě místo "nebo" má být "ani" a na konci věty přebývá "pro instalaci". Jinak OK.

Installing on Ubuntu

TrueCrypt is not available in the standard Ubuntu repositories. This means you cannot use the Ubuntu Software Center or apt-get (a command line method for installing software on Ubuntu) to install it. Instead you must first visit the TrueCrypt downloads page (http://www.truecrypt.org/downloads).

Pod hlavičkou Linux uvidíte rozbalovací menu.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Perfektní

You will see a drop-down menu under the heading Linux.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK, tahle stránka nemá lokalizovanou verzi.

V rozbalovacím menu „(Select a package)“ si vyberte jednu ze čtyř možností:

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Perfektní

From the '(Select a package)' drop down menu you can choose from four options:

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK, tahle stránka nemá lokalizovanou verzi.

Trochu techničtěji - konzolová verze je buď pro technicky založené, kterým se nelíbí Grafické Uživatelské Rozhraní, nebo si přejete spustit program na počítači, který bude mít jen terminál (příkazový řádek nebo „shell“) pro přístup (pro příklad třeba vzdálený server).

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) Věta by měla začínat "Tohle je trochu techické...". Uprostřed věty malá písmena. Poslední věta v souvětí by měla začínat "ke kterému máte přístup..." a obě závorky by se měly sloučit do jedné. Místo "pro příklad třeba" by se mělo dát prostě "například". Jinak OK.

This is a little technical - the console version is the one you choose if you are either very technical and don't like Graphical User Interfaces or you wish to run this on a machine that you have only a terminal (command line or 'shell') access to (like a remote server for example).

Assuming you are running this in your laptop its best to choose the easy 'standard' option - this will give you a nice user interface to use. From these two options you need to choose the one most suitable for the architecture of your machine. Don't know what this means? Well, it basically comes down to the type of hardware (processor) running on your computer, the options are 32-bit or 64-bit. Unfortunately Ubuntu does not make it easy for you to find this information if you don't already know it. You need to open a 'terminal' from the Applications→Accessories menu and type the following, followed by the [enter] key

uname -a 

The output will be something like 'Linux bigsy 2.6.32-30-generic #59-Ubuntu SMP Tue Mar 1 21:30:46 UTC 2011 x86_64 GNU/Linux'. In this instance you can see the architecture is 64-bit ('x86_64'). In this example I would choose the 'Standard - 64-bit (x64)' option. If you see 'i686'  somewhere in the output of the uname command then you would choose the other standard option to download.

Once selected press the 'download' button and save the file to somewhere on your computer.

So the installation process is still not over. The file you downloaded is a compressed file (to make downloading it is faster) and you need to first de-compress the file before you install it. Fortunately Ubuntu makes this easy - simply browse to the file on your computer and right click on it and choose 'Extract Here'.

Hodnocení překladu
next_ghost(Chybný překlad) Tenhle obrázek by se měl nahradit novým z české verze Ubuntu. Balík s obrázky hoďte na forum, viz seznam kapitol tady na Babelu.

Vedle komprimovaného souboru se objeví nový soubor:

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Perfektní

You will see a new file appear next to the compressed file:

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) V pořádku, tohle českou verzi nemá.

Téměř hotovo! Teď klikněte pravým tlačítkem myši na nový soubor a zvolte „Otevřít“:

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Perfektní

Nearly done! Now right click on the new file and choose 'open' :

Hodnocení překladu
next_ghost(Chybný překlad) Tenhle obrázek by se měl nahradit novým z české verze Ubuntu. Balík s obrázky hoďte na forum, viz seznam kapitol tady na Babelu.

Pokuď je vše v pořádku, uvidíte okno jako toto:

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

If all is well you will see a window open like this:

Hodnocení překladu
next_ghost(Chybný překlad) Tenhle obrázek by se měl nahradit novým z české verze Ubuntu. Balík s obrázky hoďte na forum, viz seznam kapitol tady na Babelu.

Zvolte „Spustit“ a objeví se následující:

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Perfektní

Choose 'run' and you see the following:

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Tohle asi českou verzi nemá.

Nyní se někam dostaneme… Klikněte na „Install TrueCrypt“. Zobrazí se vám uživatelská smlouva. Dole kliněte „I accept and agree to be bound by the license terms“ (zní to seriózně). Dostanete se do dalšího okna, které vám říká, že můžete TrueCrypt odinstalovat. Klikněte na „OK“ a budete tázání na vaše heslo pro nainstalování software na váš počítač. Vložte své heslo a uvidíte finální okno jako toto:

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat, Neúplný) První věta by měla začínat spíš "Teď to začíná být zajímavé..." Popis tlačítka by se měl vedle přeložit, ať uživatel víc, co to znamená. "Serious" tady znamená spíš "vážné" než "seriózní". Předposlední věta potřebuje přeformulovat. Poslední věta by měla začínat "Zadejte..." a končit "...nakonec se objeví takovéto okno."

Now we are getting somewhere…press 'Install TrueCrypt'. You will be displayed a user agreement. At the bottom press 'I accept and agree to be bound by the license terms' (sounds serious). You will then be shown another info screen telling you you can uninstall TrueCrypt. Press 'OK' then you will be asked for your password to install software on your computer. Enter your password and then you will finally see a screen like this:

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Tohle asi českou verzi nemá.

Věřte tomu, nebo ne, ale vše je hotovo… TrueCrypt je nainstalován a vy k němu můžete přistupovat ze složky Aplikace → Nabídka příslušenství… Nyní přistoupíme ke kapitole týkající se použití TrueCrypt.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat, Neúplný) Ve druhé větě má být "přistupovat ze složky Aplikace -> Nabídka příslušenství" má být "spustit z menu Aplikace -> Příslušenství." Chybí překlad "close the setup window." Poslední věta má být "Dále přeskočte na kapitolu..." (/encs/cph/using-truecrypt) a nejspíš by se ta věta měla sjednotit s jejím nadpisem. Jinak OK.

Believe it or now your are done…TrueCrypt is installed and you can access it from the Applications→accessories menu…close the setup window. Now proceed to the chapter on Using TrueCrypt.

Instalace na OSX

1. Pro instalaci TrueCrypt na OSX nejdříve navštivte stránku pro stažení (http://www.truecrypt.org/downloads) a zvolte tlačítko Download v sekci OSX.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) "Stránku pro stažení" zní divně, je to moc doslovné. Jinak OK.

Installing on OSX

1. To install TrueCrypt on OSX first visit the download page (http://www.truecrypt.org/downloads) and press the download button under the OSX section.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Tohle českou verzi nemá.

truecrypt_osx_download1.jpg

2. Stáhněte soubor do svého počítače, najděte soubor s koncovkou .dmg a otevřeto ho. Dostanete se do instalačního balíku.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

2. Download this to your computer find the .dmg file and open it to access the installation package.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Tohle českou verzi nemá.

truecrypt_osx_install2.jpg

3. Otevřete instalační balík a klikněte na tlačítko „Pokračovat“ pro pokračování.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Dejme tomu, ale šlo by to líp.

3. Open the installation package, and click away through the dialogues.

Vy

Hodnocení překladu
next_ghost(Chybný překlad) Tenhle obrázek by se měl nahradit novým z české verze Mac OSX. Balík s obrázky hoďte na forum, viz seznam kapitol tady na Babelu.

truecrypt_osx_install4.jpg

4. Zvolte standardní instalaci. (Můžete zvolit vlastní instalaci pro odebrání FUSE, ale proč byste do dělali? Vždyť do potřebujete!)

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) V závorce jsou překlepy, jinak OK.

4. Choose the standard installation. (you can choose to do a customized installation and deselect FUSE, but why would you? You need it!)

Hodnocení překladu
next_ghost(Chybný překlad) Tenhle obrázek by se měl nahradit novým z české verze Mac OSX. Balík s obrázky hoďte na forum, viz seznam kapitol tady na Babelu.

truecrypt_osx_install5.jpg

6. Až instalace skončí, najdete program ve složce Aplikace.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Perfektní

6. After the installation finishes you can find the program in your Applications folder

Hodnocení překladu
next_ghost(Chybný překlad) Tenhle obrázek by se měl nahradit novým z české verze Mac OSX. Balík s obrázky hoďte na forum, viz seznam kapitol tady na Babelu.

truecrypt_osx_install7.jpg

Instalace na Windows

Pro instalaci TrueCrypt na Windows nejdříve navštivte stránku pro stažení (http://www.truecrypt.org/downloads) a zvolte tlačítko Download v sekci Windows.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) "Stránku pro stažení" zní divně, je to moc doslovné. Jinak OK.

Installing on Windows

To install TrueCrypt on Windows first visit the download page (http://www.truecrypt.org/downloads) and press the download button under the Windows section.

Stáhněte soubor do svého počítače a následně na něj dvakrát klikněte. Objeví se licenční smlouva.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Perfektní

Download this to your computer and then double click on the file. You will see a license agreement.

Klikněte na „I accept and agree to be bound by the license terms“ a potom na „Accept“ pro potvrtení licenční smlouvy a pokračování.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající, Neúplný) Ten dlouhý popisek prvního tlačítka by se měl přeložit do závorky. Jinak až na jeden překlep OK.

Click on 'I accept and agree to be bound by the license terms' and then click 'Accept'.

Pokračujte klinutím na tlačítko „Next“ a dostanete se do okna Možnosti nastavení:

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat, Neúplný) "Next" by mělo být včetně šipečky jako v originále. Tenhle instalátor asi česky mluvit nebude, takže "Setup Options" nepřekládat. A pokud nikdo nedodá obrázky (chybí i v originále), tak výjimečně bez dvojtečky na konci.

Leave the above screen with the defaults and press 'Next >' and you will be taken to the Setup Options window:

Můžete u všeho zanechat výchozí. Pokuď chcete nainstalovat TrueCrypt pouze pro sebe, tak nevybírejte volbu „Install for all users“. Nicméně, pokuď program instalujete na počítači, který už nikdo krom vás nepoužívá, tak to není nutné. Také můžete nainstalovat TrueCrypt do jiné složky než výchozí. V takovém případě klikněte na tlačítko „Browse“ a vyberte jiné umístění. Když jste hotovi klikněte na „Install“ a instalace bude pokračovat.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) "Pokud" se píše bez háčku. Poslední věta by měla začínat "Až budete..." a za "hotovi" chybí čárka. Jinak OK.

You can leave this with the defaults. If you want to set up TrueCrypt just for yourself then consider not selecting the 'Install for all users'. However if you are installing this on your own machine and no one else uses the computer then this is not necessary. You may also wish to consider installing TrueCrypt in a folder other than the default. In which case click 'Browse' and choose another location. When you are done click 'Install' and the process will proceed:

Když je instalace dokončena, objeví se oznamovací okno, že byla instalace dokončena úspěšně. Zavřete toto okno, klikněte na tlačítko „Finish“ a hotovo. Nyní přistoupíme ke kapitole týkající se použití TrueCrypt.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) První věta by měla začínat "Až bude..." Druhá věta by měla končit "je hotovo." Poslední věta má být "Dále pokračujte kapitolou..." (/encs/cph/using-truecrypt) a nejspíš by se ta věta měla sjednotit s jejím nadpisem. Jinak OK.

When the installation is complete you will get a verification popup that it was successful. Close this window and click 'Finish' and all is done. Now proceed to the chapter on Using TrueCrypt.

encs/cph/installing-truecrypt.txt · Poslední úprava: 2013/03/24 14:22 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki