Nastavení proxy serverů

Proxy server umožňuje dosáhnout webové stránky, nebo jiné internetové lokace dokonce i pokuď je přímý přístup blokován ve tvé zemi nebo internetovým poskytovatelem. Je mnoho různých druhů proxy serverů jako:

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) "Dosáhnout" je sice naprosto přesný překlad slova "reach", ale v češtině vyznívá moc formálně. "Pokud" se píše bez háčku. Zbytek první věty za "pokud" potřebuje přeformulovat, hlavně kvůli slovosledu. Místo "jako" bych dal na konec poslední věty slovo "například". Zbytek OK.

Proxy Settings

A proxy server allows you to reach a Web site or other Internet location even when direct access is blocked in your country or by your ISP. There are many different kinds of proxies, including:

  • Web proxies, which only require that you know the proxy Web site's address. A Web proxy URL may look like http://www.example.com/cgi-bin/nph-proxy.cgi
  • HTTP proxies, which require that you modify your Browser settings. HTTP proxies only work for Web content. You may get the information about a HTTP proxy in the format „proxy.example.com:3128“ or „192.168.0.1:8080“.
  • SOCKS proxies, which also require that you modify your Browser settings. SOCKS proxies work for many different Internet applications, including e-mail and instant messaging tools. The SOCKS proxy information looks just like HTTP proxy information.

You can use a Web proxy directly without any configuration by typing in the URL. The HTTP and SOCKS proxies, however, have to be configured in your Web browser.

Default Firefox proxy configuration

In Firefox you can change the settings for using a proxy. You'll need to open the Options or Preferences window of Firefox. You can find this in the menu, by clicking on the top of the Window and selecting Edit > Preferences on Linux or Tools > Options on Windows.

Zvolte kartu Rozšířené, a pak jděte do sekce Síť.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) Prohodit "sekce" a "karta", zbytek OK.

Go to the Network section and open the Advanced tab.

Hodnocení překladu
next_ghost(Chybný překlad) Tenhle obrázek by se měl nahradit novým z české verze Firefoxu. Balík s obrázky hoďte na forum, viz seznam kapitol tady na Babelu.

Zvolte Nastavení připojení, kliněte na „Ruční konfigurace proxy serverů“ a vložte informace o vámi požadovaném proxy serveru, jenž chcete používat. Pamatujte, že HTTP a SOCKS proxy servery pracují odlišně a musí být vloženy do odpovídajících polí. Pokuď je zde uvedena dvojtečka (:), tak slouží pro oddělení adresy proxy serveru a čísla portu. Tvoje obrazovka může vypadat takto:

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) Ve druhé větě by se místo "vloženy do odpovídajících" víc hodilo "zapsány do příslušných". "Pokud" se píše bez háčku. V předposlední větě nemá být žádné "zde", věta mluví o adrese, kterou má uživatel poznamenanou někde stranou. Čtenáři by se měli oslovovat množným číslem. Zbytek OK.

Select Settings, click on „Manual proxy configuration“ and enter the information of the proxy server you want to use. Please remember that HTTP proxies and SOCKS proxies work differently and have to be entered in the corresponding fields. If there is a colon (:) in your proxy information, that is the separator between the proxy address and the port number. Your screen should look like this:

Hodnocení překladu
next_ghost(Chybný překlad) Tenhle obrázek by se měl nahradit novým z české verze Firefoxu. Balík s obrázky hoďte na forum, viz seznam kapitol tady na Babelu.

After you click OK, your configuration will be saved and your Web browser will automatically connect through that proxy on all future connections. If you get an error message such as, „The proxy server is refusing connections“ or „Unable to find the proxy server“, there is a problem with your proxy configuration. In that case, repeat the steps above and select „No proxy“ in the last screen to deactivate the proxy.

encs/cph/proxy-settings.txt · Poslední úprava: 2013/03/24 00:09 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki