Začínáme používat Thunderbird

V následujících kapitolách budeme používat e-mailový program Mozilla Thunderbird, na kterém si ukážeme, jak nastavit vašeho e-mailového klienta pro maximální bezpečnost. Podobně jako prohlížeč Mozilla Firefox, poskytuje Thunderbird řadu výhod v oblasti bezpečnosti oproti jeho konkurentům, jako jsou Apple Mail nebo Outlook.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) Poslední věta je přeložená významově správně, ale je trochu kostrbatá. Zbytek OK.

Start Using Thunderbird

pictogram_thunderbird.jpgIn upcoming sections, we will be using Mozilla's Thunderbird e-mail program to show you how to configure your e-mail client for maximum security. Similar to Mozilla's Firefox browser, Thunderbird has many security advantages over its counterparts like Apple Mail and Outlook.

Thunderbird je takzvaný „mail user agent” (MUA, česky poštovní/e-mailový klient). V tomto se liší od webových e-mailových služeb jako je Google Gmail. Musíte si nejprve nainstalovat aplikaci Thunderbird na svůj počítač. Thunderbird má pěkné uživatelské rozhraní a funkce, které vám umožní spravovat více mailových schránek současně, uspořádat zprávy do složek a jednoduše prohledávat veškeré maily.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) V první větě nemá smysl rozpitvávat anglické označení, dejte tam prostě jen "poštovní klient". Třetí věta je přeložená významově správně, ale její slovosled rozbíjí návaznost na předchozí větu. V poslední větě přebývá slovo "veškeré". Zbytek OK.

Thunderbird is a so-called „mail user agent“ (MUA). This is different from web-based e-mail services like Google's Gmail. You must install the Thunderbird application on your computer. Thunderbird has a nice interface and features that enable you to manage multiple mailboxes, organize messages into folders, and search through mails easily.

Thunderbird lze nakonfigurovat tak, aby pracoval s vaším existujícím e-mailovým účtem, ať již je ten účet na vašem ISP (poskytovateli internetového připojení, např UPC nebo Netbox) anebo jej poskytuje nějaká webová služba jako je Gmail.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) Sousloví "na vašem ISP" je gramaticky špatně, má tam být "u vašeho poskytovatele Internetu". Zbytek celkem OK, ale dal by se ještě vylepšit.

Thunderbird can be configured to work with your existing e-mail account, whether that account is through your Internet Service Provider (such as Comcast) or through an web-based email provider (such as Gmail).

Používání aplikace Thundebird má řadu výhod oproti webovým e-mailovým rozhraním. Tyto výhody popíšeme v další kapitole. Stručně řečeno, Thunderbird umožňuje mnohem větší soukromí a bezpečnost než webové e-mailové služby.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) V první větě by se místo "aplikace Thunderbird" víc hodilo prostě "Thunderbirdu" a sousloví "řadu výhod" má být na konci věty. Zbytek OK.

Using Thunderbird has many advantages over using web-based e-mail interfaces. These will be discussed in the following chapter. To summarize, though, Thunderbird enables much greater privacy and security than web-based e-mail services.

Tato část obsahuje informace, jak nainstalovat Thunderbird na Windows, Mac OS X a Ubuntu.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

This section provides information on how to install Thunderbird on Windows, Mac OS X, and Ubuntu.

Instalace Thunderbird ve Windows

Instalace Thunderbirda zahrnuje dva kroky: nejdříve stažení příslušného software a pak spuštění instalačního programu.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat, Neúplný) V nadpisu i první větě by se název měl skloňovat "Thunderbirdu". Slovo "involves" by se mělo přeložit jako "vyžaduje". Před "a pak" chybí čárka.

Installing Thunderbird on Windows

Installing Thunderbird involves two steps: first, download the software and then run the installation program.

 1. Otevřete ve svém webovém prohlížeči stránku pro stažení aplikace Thunderbird na http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/. Tato stránka detekuje operační systém vašeho počítače a používaný jazyk a doporučí vám nejlepší variantu aplikace Thunderbird pro váš počítač. Pokud chcete používat Thunderbird v jiné jazykové mutaci nebo na jiném operačním systému než bylo detekováno, klikněte na odkaz Other systems and Languages v pravé části stránky a vyberte si variantu dle vašich potřeb.
 2. Klikněte na tlačítko pro stahování a uložte instalační program do svého počítače. Klikněte na tlačítko Save File / Ulož Soubor pro uložení instalačního programu do vašeho počítače.
 3. Ukončete všechny běžící aplikace na vašem počítači.
 4. Najděte instalační program na svém počítači (většinou bude v adresáři Downloads / Stažené položky) a dvojklikem spusťte instalaci. Nejdříve vám instalace zobrazí okno Welcome to the Mozilla Thunderbird Setup Wizard / Vítejte v průvodci nastavení Mozilla Thunderbird. Klikněte na tlačítko Next / Další pro započetí instalace. Pokud chcete instalaci ukončit, klikněte na Cancel / Zavřít.
 5. Další okno které uvidíte bude Setup Type / Typ Nastavení. Pro většinu uživatelů je volba Standard setup / Standardní nastavení dostatečná pro jejich potřeby. Custom setup / Uživatelské nastavení je doporučeno pouze pro zkušené uživatele. Poznamenejme, že Thunderbird se nainstaluje jako vaše defaultní e-mailová aplikace. Pokud si toto nepřejete, zrušte zaškrtnutí Use Thunderbird as my default mail application / Použij Thunderbird jako moji standardní mailovou aplikaci. Klikněte na tlačítko Next / Další pro pokračování instalace.
 6. Poté co se Thunderbird doinstaluje, klikněte na tlačítko Finish / Dokončit pro ukončení instalačního programu. Pokud je volba Launch Mozilla Thunderbird now / Spusť nyní Mozilla Thunderbird zaškrtnutá, Thunderbird se spustí po zavření tohoto okna.

Instalace Thunderbird v Ubuntu

Existují dva způsoby, jak nainstalovat Thunderbird v Ubuntu: jeden způsob je pro instalaci na Ubuntu 10.04 a vyšší a druhý pro dřívější verze Ubuntu. My si ukážeme oba způsoby.

Hodnocení překladu
next_ghost(Chybný překlad, Neúplný) Obrázky v téhle části by se měly vytípat znova tak, jak je uvidí český uživatel (tedy z českého instalátoru). Zatím z toho obrázky vyházejte, ať můžu dát lepší hodnocení, protože překlad je až na drobnosti celkem dobrý. Balík s novými obrázky mi pak dejte sem: https://forum.pirati.cz/preklady-f500/cryptoparty-handbook-translation-team-t14155.html
 1. Use your web browser to visit the Thunderbird download page at http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/. This page detects your computer's operating system and language, and recommends the best version of Thunderbird for you to use. thunderbird-installation-thunderbird_windows_web_page_1-en.jpg If you want to use Thunderbird in a different language or with a different operating system, click the Other Systems and Languages link on the right side of the page and select the version that you need.
 2. Click the download button to save the installation program to your computer. thunderbird-installation-tbird_win_download_firefox-en.jpg Click the Save button to save the Thunderbird Setup file to your computer.
 3. Close all applications running on your computer.
 4. Find the setup file on your computer (it's usually in the Downloads folder or on your desktop) and then double-click it to start the installation. The first thing that the installer does is display the Welcome to the Mozilla Thunderbird Setup Wizard screen. thunderbird-installation-tbird_win_install_start-en.jpg Click the Next button to start the installation. If you want to cancel it, click the Cancel button.
 5. The next thing that you see is the Setup Type screen. For most users the Standard setup option is good enough for their needs. The Custom setup option is recommended for experienced users only. Note that Thunderbird installs itself as your default mail application. If you do not want this, clear the checkbox labeled Use Thunderbird as my default mail application. thunderbird-installation-tbird_win_install_setup_type-en.jpg Click the Next button to continue the installation.
 6. After Thunderbird has been installed, click the Finish button to close the setup wizard. thunderbird-installation-tbird_win_install_finish-en.jpg If the Launch Mozilla Thunderbird now checkbox is selected, Thunderbird starts after it has been installed.

Installing Thunderbird on Ubuntu

There are two different procedures for installing Thunderbird on Ubuntu: one for version 10.04 or later, and one for earlier versions of Ubuntu. We describe both below.

Thunderbird pro své spuštění potřebuje mít nainstalovány následující knihovny a balíčky:

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

Thunderbird will not run without the following libraries or packages installed on your computer:

 • Nečíslovaný seznamGTK+ 2.10 nebo novější
 • GLib 2.12 nebo novější
 • Pango 1.14 nebo novější
 • X.Org 1.0 nebo novější

Mozilla dále doporučuje mít nainstalovány následující knihovny a balíčky:

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) U první položky něco přebývá, jinak vše v pořádku.
 • GTK+ 2.10 or higher
 • GLib 2.12 or higher
 • Pango 1.14 or higher
 • X.Org 1.0 or higher

Mozilla recommends that a Linux system also has the following libraries or packages installed:

 • NetworkManager 0.7 or higher
 • DBus 1.0 or higher
 • HAL 0.5.8 or higher
 • GNOME 2.16 or higher

Installing Thunderbird on Ubuntu 12.04 or newer

If you're using Ubuntu 12.04 or newer, the easiest way to install Thunderbird is through the Ubuntu Software Center.

 1. Type Software in the Untiy search window.
 2. Click on 'Ubuntu Software Center'
 3. Type „Thunderbird“ in the search box and press the Enter on your keyboard. The Ubuntu Software Center finds Thunderbird in its list of available software.
 4. Click the Install button. If Thunderbird needs any additional libraries, the Ubuntu Software Center alerts you and installs them along with Thunderbird.

You can find the shortcut to start Thunderbird in the Internet option under the Applications menu:

Installing Thunderbird on Mac OS X

To install Thunderbird on your Mac, follow these steps:

 1. Use your web browser to visit the Thunderbird download page at http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/. This page detects your computer's operating system and language, and it recommends the best version of Thunderbird for you to use. thunderbird-installation-site_download-en.jpg
 2. Download the Thunderbird disk image. When the download is complete, the disk image may automatically open and mount a new volume called Thunderbird.

  If the volume did not mount automatically, open the Download folder and double-click the disk image to mount it. A Finder window appears:
 3. Drag the Thunderbird icon into your Applications folder. You've installed Thunderbird!
 4. Optionally, drag the Thunderbird icon from the Applications folder into the Dock. Choosing the Thunderbird icon from the Dock lets you quickly open Thunderbird from there.

Note: When you run Thunderbird for the first time, newer versions of Mac OS X (10.5 or later) will warn you that the application Thunderbird.app was downloaded from the Internet.

If you downloaded Thunderbird from the Mozilla site, click the Open button.

Starting Thunderbird for the first time

After you have installed Thunderbird for the first time you will be guided through the configuration of your mail account. These settings are defined by your e-mail provider (your Internet Service Provider or web-based e-mail service provider). The next chapter describes how to set up your account and configure it for maximum security.

encs/cph/start-using-thunderbird-mail.txt · Poslední úprava: 2013/03/22 15:53 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki