Webmail a GPG

Jediný bezpečný způsob, jak zašifrovat email uvnitř okna prohlížeče, je zašifrovat jej z venku a potom zkopírovat a vložit (copy&paste) zašifrovaný text do okna prohlížeče.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) Lepší by bylo "jak zašifrovat email odesílaný z webového prohlížeče, je zašifrovat jej někde bokem a nakopírovat zašifrovaný text..."

Webmail and GPG

The only safe way of encrypting email inside of the browser window is to encypt it outside and then copy&paste the encrypted text into the browser window.

Například napište text v textovém editoru jako gedit, vim nebo kate a uložte ho jako .txt soubor (v tomto příkladu „message.txt“). Potom napište

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK. Název souboru by bylo vhodné přeložit.

For example, write the text in a text editor like gedit, vim or kate and save it as .txt file (in this example „message.txt“). Then type

gpg -ase -r the.recipients.email.address@or.gpg.id -r your.gpg.id message.txt

Bude vytvořen nový soubor nazvaný „message.asc“. Obsashuje zašifrovanou zprávu a může být buď připojen k emailu jako příloha nebo bezpečně zkopírován a vložen (copy&paste) jako jeho obsah dovnitř okna prohlížeče.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat, Neúplný) Chybí formátování kolem příkazu. Co v příkazu nezačíná pomlčkou, to by se mělo přeložit (your.gpg.id=vase.gpg.id apod.). Poslední věta by měla končit "nebo jeho obsah může být bezpečně nakopírován do prohlížeče."
gpg -ase -r the.recipients.email.address@or.gpg.id -r your.gpg.id message.txt 

A new file called „message.asc“ will be created. It contains the encrypted message and can thus be either attached to an email or its content safely copy&pasted into the browser window.

Abyste dešifrovali zprávu z okna prohlížeče, jednoduše napište

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

To decrypt a message from the browser window, simply type

gpg

do příkazové řádky a stiskněte Enter. Potom zkopírujte a vložte (copy&paste) zprávu, která má být dešifrována, do okna s příkazovou řádkou a po dotázání se na vaši passphase stiskněte Ctrl+D (tím se vloží znak konce souboru a gpg zobrazí dešifrovanou zprávu).

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat, Neúplný) Chybí formátování kolem příkazu. Pryč s "(copy&paste)" jako ve zbytku kapitolky. Poslední věta je moc doslovná (závorka na konci je OK).
gpg

into the commandline and hit Enter. Then copy&paste the message to be decrpyted into the commandline window and after being asked for your passphrase hit Ctrl+D (this enters a end-of-file character and prompts gpg to output the cleartext message).

Pokud se vám zdá používání příkazové řádky příliš těžké, můžete zvážit instalaci pomocné aplikace jako gpgApplet, kgpg nebo jakoukoli aplikaci, která vyhovuje vašemu operačnímu systému.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) "Ships with" neznamená "vyhovuje", ale že je distribuována spolu se systémem.

If using the commandline seems too cumbersome to you, you might consider installing a helper application like gpgApplet, kgpg or whatever application ships with your operating system.

encs/cph/webmail-and-pgp.txt · Poslední úprava: 2013/10/31 23:57 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki