Swarmwise

Taktická příručka jak změnit svět

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

SWARMWISE

The Tactical Manual to Changing the World

Rick Falkvinge

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

Rick Falkvinge

Tuto knihu smíte kopírovat dle libosti a sdílet kopie s přáteli i cizími lidmi, pokud uvedete autora a nebudete je prodávat. Vlastně, sdílet kopie s přáteli nejen smíte, ale dokonce se to od vás žádá. Pokud se vám tato kniha líbí, proč byste ji neměli sdílet se svými přáteli?

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

You are free to make as many copies of this book as you like and share with friends and strangers, as long as you credit the author and you don’t sell them. Actually, you’re not just free to share copies with your friends, but downright encouraged to. If you like this book, why shouldn’t you share it with your friends?

Formálně tato kniha podléhá kopírovacímu monopolu do 1. ledna 2034 — dvacet let od zveřejnění. Po tuto dobu je zveřejněna pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0, což znamená přesně to, co je výše uvedeno o volném sdílení. Jsou to stejné podmínky, které autor navrhoval ve své předchozí knize The Case for Copyright Reform. Výhradní komerční práva náleží autorovi po dobu dvaceti let.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) V pořádku.

Formally, this book is under copyright monopoly until January 1, 2034 — twenty years from publication. During that time, it is licensed under a Creative Commons Noncommercial-Attribution 3.0 license, meaning what is said above about free sharing. These are the same terms as suggested in the author’s previous book, The Case for Copyright Reform. Commercial exclusive rights rest with the author for the twenty years.

ISBN-10: 1463533152

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

ISBN-10: 1463533152

ISBN-13: 9781463533151

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

ISBN-13: 9781463533151

Kontrolní číslo Knihovny Kongresu: 2013909028

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

Library of Congress Control Number : 2013909028

CreateSpace Publishing Platform, North Charleston, Jižní Karolína

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

CreateSpace Publishing Platform, North Charleston, SC

„Vaším nejcennějším kapitálem nejsou vaši zaměstnanci,“ řekl jsem tomu řediteli.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

“Your most valuable asset isn’t your employees,” I told the executive.

„Vaším nejcennějším kapitálem jsou celé tisíce lidí, kteří pro vás chtějí pracovat zadarmo, a vy je nechcete nechat.“

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

“Your most valuable asset is the thousands of people who want to work for you for free, and you don’t let them.”

29. prosince 2005, odpoledne kolem páté.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

December 29, 2005, in the afternoon, about tea time.

Volám svému starému kamarádovi Rickardu „Richiemu“ Olssonovi, který už dlouho zná mého podnikatelského ducha. Dokonce jsme kdysi dávno bydleli ve společném bytě, kde musel mé bláznivé nápady snášet prakticky každý den. Mám jeden nový nápad a chci, aby se o něm dozvěděl jako první a řekl mi svůj názor.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

I call my old friend Rickard “Richie” Olsson, who has known my entrepreneurial spirit for a long time. We even shared an apartment once, a long time ago, where he was subjected to my wild ideas on a daily basis. I have this new idea and want him to be the first person to know about it and give me his reaction to it.

„Hej, Richie, vzpomínáš si na ten projekt, co byl před časem velká senzace? O něčem uvažuji. Mám tu rozdělaný nový projekt, který má potenciál přitáhnout fakt velkou pozornost — větší než třeba Pirate Bay.“

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

“Hey, Richie, you know that project that went wild a while back? I’ve been thinking of something. I may have a new project in the works here that can potentially take on quite a high profile — higher than, say, the Pirate Bay.”

Z druhé strany se ozval hluboký povzdech.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

A heavy sigh is heard on the other end.

„Co ti zas vlezlo do hlavy tentokrát?“

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

“What has gotten into your mind this time?”

encs/swarmwise/preface.txt · Poslední úprava: 2013/08/15 10:40 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki