Tipy pro překladatele

Na této stránce najdete několik tipů, aby váš překlad byl co nejkvalitnější.

Překládejte celé věty, ne jednotlivá slova

Překládání jednotlivých slov místo celých vět je nejběžnější začátečnická chyba. Různé jazyky mají různý slovosled a překlad po jednotlivých slovech proto působí velmi nepřirozeně. U složitějších vět navíc může snadno dojít ke změně významu.

Příklad Špatný překlad Správný překlad
Out of sight, out of mind. Slepý blázen. Sejde z očí, sejde z mysli.

Při překladu je ze všeho nejdůležitější zachovat význam původní věty. Nemusíte překládat úplně každé slovo. Například když je v původní větě použit odborný pojem, který nemá český ekvivalent, pro cílovou skupinu čtenářů by byl původní pojem nesrozumitelný a tento pojem není pro význam věty důležitý, měli byste raději použít nějaký srozumitelný ustálený obecnější pojem než si vymýšlet vlastní překlad.

Nebojte se přeuspořádat věty v souvětí

U pořadí vět v souvětí platí totéž co u slovosledu v rámci jednoduché věty. Na dlouhá souvětí sice narazíte vzácněji, ale i zde mohou být mezi různými jazyky velké rozdíly. Když je v českém překladu nutné použít hodně čárek na oddělení vět, působí to rušivě a odvádí to pozornost čtenáře od obsahu textu. Změnou pořadí vět často lze strukturu věty a tím i čitelnost textu výrazně zjednodušit při zachování původního významu. Výjimečně může být nutné i rozdělit složité souvětí na dvě věty.

Nezapomeňte, že čeština má jiná pravidla pro psaní interpunkce než ostatní jazyky. Interpunkční čárky proto musíte do textu rozmístit sami bez ohledu na to, kam je umístil autor originálu.

Před uložením si po sobě celý text přečtěte

Při překladu se snadno stane, že se během úprav změnila nějaká formulace a nesouhlasí třeba shoda podmětu s přísudkem nebo pády. Náhled vám také ukáže, jestli jste třeba nezapomněli uzavřít nějakou formátovací značku. Když si před uložením své změny nezkontrolujete, přiděláváte práci ostatním.

Používejte Wikipedii a další online zdroje

Pokud překládaný text letmo zmiňuje nějakou informaci, která je v zahraničí dobře známá, a vy si nejste jistí překladem, podívejte se na Wikipedii nebo jiné stránky, kde se o tom píše víc. Vysvětlení idiomů a dalších neobvyklých výrazů můžete najít třeba na adrese http://idioms.thefreedictionary.com/.

"Svůj", "váš", "jeho" a jiná přivlastňovací zájmena

Překvapivě hodně lidí má v přivlastňovacích zájmenech zmatek. Základní pravidlo zní, že pokud se něco přivlastňuje (výhradně) k podmětu věty, používá se zájmeno „svůj“. Jinak se používají ostatní vhodná přivlastňovací zájmena. Podrobnější vysvětlení, jak správně používat přivlastňovací zájmena, najdete v internetové jazykové příručce.

Špatným použitím přivlastňovacích zájmen můžete snadno změnit význam věty. Příklad:

  1. Jana šla ke své kamarádce.
  2. Jana šla k její kamarádce.

V první větě šla Jana ke své vlastní kamarádce. Ve druhé větě ale šla ke kamarádce nějaké jiné ženy.

tipy-pro-prekladatele.txt · Poslední úprava: 2013/08/18 19:51 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki